Spørretimespørsmål fra Tomas Norvoll (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om oppfølging av Stortingets vedtak om å endre universitetenes og høgskolenes adgang til å påta seg oppdrag med sikte på å gi dem større handlefrihet

Datert: 14.05.1998
Fremsatt av: Sigvald Oppebøen Hansen (A)
Besvart: 27.05.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Tomas Norvoll (A)

Spørsmål

Tomas Norvoll (A): Under behandlingen av siste statsbudsjett vedtok Stortinget et forslag der Regjeringen ble bedt om å endre universitetenes og høgskolenes adgang til å ta på seg oppdrag med sikte på å gi institusjonene større handlefrihet.

Når vil statsråden følge opp dette vedtaket?


Les hele debatten