Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til miljøvernministeren

Om at det enstemmige vedtaket om å regulere Stoa Vest i Arendal til næringsområde, er brakt opp på departementsnivå gjennom innvendinger fra fylkesmannens miljøvernavdeling

Datert: 14.05.1998
Besvart: 27.05.1998 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Et enstemmig Arendal bystyre og fylkesutvalg har tidligere vedtatt å regulere Stoa Vest i Arendal til næringsområde. Innvendinger mot dette fra fylkesmannens miljøvernavdeling har imidlertid brakt denne saken opp på departementsnivå. En enstemmig lokaldemokratisk avgjørelse helt uten nasjonal betydning blir overprøvet av sentrale myndigheter. En overkjøring av den lokale selvråderetten vil være svært negativ, og distriktspolitisk meget skadelig for Aust- Agder.

Kan statsråden redegjøre for denne saken?


Les hele debatten