Muntlig spørsmål fra Kjell Engebretsen (A) til utenriksministeren

Om statssekretær Matlarys utsagn om at dødsstraffen i USA er et innenrikspolitisk anliggende, i lys av hva statsråd Frafjord Johnsson tidligere har sagt

Datert: 18.02.1998
Besvart: 18.02.1998 av utenriksminister Knut Vollebæk

Kjell Engebretsen (A)

Spørsmål

Kjell Engebretsen (A):


Les hele debatten