Muntlig spørsmål fra Rita Tveiten (A) til utenriksministeren

Om initiativ for å få fjerna den urettkomne straffetollen som fleire lakseeksportørar vart ilagde av EU-kommisjonen rett før jul

Datert: 18.02.1998
Besvart: 18.02.1998 av utenriksminister Knut Vollebæk

Rita Tveiten (A)

Spørsmål

Rita Tveiten (A):


Les hele debatten