Spørretimespørsmål fra Gunn Karin Gjul (A) til helseministeren

Om regelverksendring for å stimulere fylkeskommuner til å desentralisere spesialisthelsetjenester, som å flytte spesialister fra RiT til Ørland Medisinske Senter

Datert: 25.05.1998
Besvart: 03.06.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

Gunn Karin Gjul (A)

Spørsmål

Gunn Karin Gjul (A): Det offentlige sparer millionbeløp ved at spesialister flyttes fra RiT til Ørland Medisinske Senter, og dermed nærmere pasientene. På grunn av regelverket taper fylkeskommunen penger, til tross for lavere reisekostnader.

Vil helseministeren ta initiativ til å endre regelverket slik at det stimulerer fylkeskommunene til desentralisering av spesialisthelsetjenester, og dermed besparelser i de offentlige utgifter?


Les hele debatten