Spørretimespørsmål fra Svein Ludvigsen (H) til fiskeriministeren

Om å se til at utbyggingen av fiskerihavnen Sommarøy havn kan sluttføres i år

Datert: 28.05.1998
Besvart: 03.06.1998 av fiskeriminister Peter Angelsen

Svein Ludvigsen (H)

Spørsmål

Svein Ludvigsen (H): Stortinget vedtok økt satsing på fiskerihavner i samarbeid med brukerne, regionale myndigheter og staten. Et godt eksempel på dette er Sommarøy havn med samlet investeringer på ca. 150 mill. kroner. Utnyttelse av havna og sluttføring av infrastruktur, industri- og reiselivsbedrifter forhindres fordi Statens havnevesen mangler ca. 7 mill. kroner til å sluttføre anlegget hvor det lokale næringslivet har bidratt med 45 mill. kroner.

Vil statsråden se til at havneutbyggingen kan sluttføres i år?


Les hele debatten