Spørretimespørsmål fra Inger Lise Husøy (A) til kommunal- og regionalministeren

Om påleggskompetanse for Arbeidstilsynet til å håndheve arbeidsmiljølovens § 55 B om skriftlige kontrakter med ansatte, med bakgrunn i LOs sommerpatruljes mange anmeldelser i 1997

Datert: 28.05.1998
Besvart: 03.06.1998 av kommunal- og regionalminister Ragnhild Queseth Haarstad

Inger Lise Husøy (A)

Spørsmål

Inger Lise Husøy (A): LOs sommerpatrulje anmeldte i 1997 en rekke bedrifter som ikke ville inngå skriftlige kontrakter med ansatte, i tråd med arbeidsmiljøloven § 55 b, til Arbeidstilsynet. I svarbrevet går det fram at Arbeidstilsynet ikke har påleggskompetanse til å håndheve loven. Heller ingen andre instanser er tillagt påleggskompetanse til tross for at det er tre år siden loven ble vedtatt. Det betyr at loven ikke fungerer etter sin hensikt.

Når vil statsråden sørge for påleggskompetanse?


Les hele debatten