Muntlig spørsmål fra Ursula Evje (FrP) til samferdselsministeren

Om at det er Jernbaneverket og Statens vegvesen som har ansvar for kontroll og definering av sikkerhetsbestemmelser i tunneler, med henvisning til Romeriksporten

Datert: 04.03.1998
Besvart: 04.03.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Ursula Evje (Uav)

Spørsmål

Ursula Evje (FrP):


Les hele debatten