Muntlig spørsmål fra Jens Stoltenberg (A) til statsministeren

Om Regjeringens informasjon til Stortinget om petroleumsinvesteringene før og etter budsjettbehandlingen, og endringene i finanspolitikken

Datert: 04.03.1998
Besvart: 04.03.1998 av statsminister Kjell Magne Bondevik

Jens Stoltenberg (A)

Spørsmål

Jens Stoltenberg (A):


Les hele debatten