Spørretimespørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til miljøvernministeren

Datert: 29.05.1998
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Gjennom presseoppslag de siste dager har vi fått signaler om at OSPAR-møtet i juli 1998 vil vedta at alle plattformer i Nordsjøen som ikke er i bruk, skal fjernes og bringes til land, for opphogging eller gjenbruk, dersom det finnes teknologi til å utføre dette. Dette er ikke i overensstemmelse med den etablerte norske holdningen på området.

Vil miljøvernministeren bekrefte at Regjeringen ikke legger opp til en endret politikk med hensyn til fjerning av utrangerte oljeinstallasjoner på sokkelen?


Les hele debatten