Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til fiskeriministeren

Om hvorvidt fiskeriministeren ved fordeling av økt makrellkvote vil føle seg bundet av kvotefordelingsmodellen fra 1994, som ikke har vært en fordel for kystflåta

Datert: 29.05.1998
Besvart: 03.06.1998 av fiskeriminister Peter Angelsen

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): Den kvotefordelingsmodell som fiskerinæringa kom fram til i 1994 har lagt til grunn for den fordeling som fiskeriministre har foretatt fram til nå. Måten modellen har vært anvendt på har ikke vært en fordel for kystflåta. Fiskeriministeren vil i nær framtid foreta en fordeling av økt makrellkvote.

Vil fiskeriministeren føle seg bundet av fordelingsmodellen fra 1994, eller vil han på fritt grunnlag ta sin avgjørelse?


Les hele debatten