Spørretimespørsmål fra Jan Petter Rasmussen (A) til olje- og energiministeren

Om at det etter lang saksbehandlingstid ennå ikke er gitt konsesjon for økning av vannmagasinet tilknyttet Fløyrli kraftverk

Datert: 29.05.1998
Besvart på vegne av: Olje- og energiministeren
Besvart: 03.06.1998 av fiskeriminister Peter Angelsen

Jan Petter Rasmussen (A)

Spørsmål

Jan Petter Rasmussen (A): Fra Regjeringens side er det blitt hevdet at myndighetene vil gi prioritet til vannkraftprosjekter som med minimale naturinngrep kan gi økte vannressurser til elektrisitetsproduksjon. Flørli kraftverk bygges nå inn i fjellet, samtidig går prosjektet ut på at tidligere vannmagasin skulle økes noe. Etter lang behandlingstid er ennå ikke konsesjonen gitt for vannmagasinet.

Hva vil olje- og energiministeren gjøre for at en kan få en snarlig avgjørelse i tråd med Regjeringens intensjoner?


Les hele debatten