Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til miljøvernministeren

Datert: 28.05.1998
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Norge har en av verdens lengste kystlinjer. Sjøkartene vi seiler etter er i mange tilfeller basert på oppmålinger som er opptil 100 år gamle. Omlegging til elektroniske sjøkart er bra, men når opptil 100 år gamle data danner grunnlaget for kartene, er de ikke til å stole på. Sjøoppmålingene har over flere år blitt nedprioritert og redusert når man i stedet burde intensivere oppmålingsarbeidet for å sikre en trygg seilas.

Hva vil miljøvernministeren gjøre for å intensivere oppmålingsarbeidet?


Les hele debatten