Muntlig spørsmål fra Gard Folkvord (A) til miljøvernministeren

Om at Regjeringen vil godkjenne alle utbyggingsprosjektene oljeselskapene har søkt om, tross tidligere mål om lavere utvinningstakt på sokkelen av klimagasshensyn

Datert: 18.03.1998
Besvart: 18.03.1998 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Gard Folkvord (A)

Spørsmål

Gard Folkvord (A):


Les hele debatten