Muntlig spørsmål fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A) til miljøvernministeren

Om korleis ein skal få bustad- og industriareal i Rogaland, og Regjeringa si politikk når det gjeld å få omdisponera jord

Datert: 18.03.1998
Besvart: 18.03.1998 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A)

Spørsmål

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A):


Les hele debatten