Muntlig spørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til landbruksministeren

Om kva for moglegheiter vi har til å auke overføringane til landbruket innafor rammeverket i GATT

Datert: 18.03.1998
Besvart: 18.03.1998 av landbruksminister Kåre Gjønnes

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A):


Les hele debatten