Muntlig spørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til finansministeren

Om følgene av lønnsoppgjøret, etter at Regjeringen i stedet for å bruke finanspolitikken har satset på at innstrammingsbehovet i økonomien skal møtes av partene i arbeidslivet

Datert: 22.04.1998
Besvart: 22.04.1998 av finansminister Gudmund Restad

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H):


Les hele debatten