Muntlig spørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til helseministeren

Om uklare ledelsesforhold og dårlige rutiner for intern informasjon og pasientflyt i sykehusene, som gir dårlig ressursutnyttelse

Datert: 22.04.1998
Besvart: 22.04.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

Asmund Kristoffersen (A)

Spørsmål

Asmund Kristoffersen (A):


Les hele debatten