Muntlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til olje- og energiministeren

Om realismen i målsettingen om å erstatte elektrisk strøm til oppvarming med mer bioenergi og vannbåren varme, og kostnadene for den enkelte husstand

Datert: 29.04.1998
Besvart: 29.04.1998 av olje- og energiminister Marit Arnstad

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP):


Les hele debatten