Muntlig spørsmål fra Inge Lønning (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om sakene i Tunsberg og Nord-Hålogaland bispedømmer, der en prost nekter å utføre funksjoner pva. biskopen og to sogneprester har tilkalt en privatpraktiserende biskop

Datert: 06.05.1998
Besvart: 06.05.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H):


Les hele debatten