Muntlig spørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til miljøvernministeren

Om å få ei betre bestandsregistrering av rovdyr, da lokale registreringar viser at bestanden kanskje er langt større enn det som var føresett

Datert: 13.05.1998
Besvart: 13.05.1998 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A):


Les hele debatten