Muntlig spørsmål fra Ursula Evje (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om hvem som har ansvaret for at læremidlene i den norske skole er tilfredsstillende, og om å forsikre seg om at disse holder mål

Datert: 27.05.1998
Besvart: 27.05.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Ursula Evje (Uav)

Spørsmål

Ursula Evje (FrP):


Les hele debatten