Muntlig spørsmål fra Vidar Kleppe (FrP) til helseministeren

Om landsfunksjonen for avansert brannskadebehandling ved Haukeland sykehus, hvor pasienter nå ikke tas inn pga. bemanningssituasjonen og spesielt sykepleiermangelen

Datert: 03.06.1998
Besvart: 03.06.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

Vidar Kleppe (Uav)

Spørsmål

Vidar Kleppe (FrP):


Les hele debatten