Muntlig spørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Om fraværet av konkurranse i kommunesektoren som en av årsakene til økningen i kommunale avgifter og den sterke kostnadsvariasjonen kommuner imellom

Datert: 03.06.1998
Besvart: 03.06.1998 av kommunal- og regionalminister Ragnhild Queseth Haarstad

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP):


Les hele debatten