Spørretimespørsmål fra Synnøve Konglevoll (A) til helseministeren

Om at sekretariatet for Trygge lokalsamfunn skal flyttes fra Harstad og sentraliseres, ved at det legges til Statens institutt for folkehelse i Oslo

Datert: 06.10.1998
Besvart: 21.10.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

Synnøve Konglevoll (A)

Spørsmål

Synnøve Konglevoll (A): I brev datert 9. juli 1998 bekrefter Sosial- og helsedepartementet at sekretariatet for Trygge lokalsamfunn skal flyttes fra Harstad og sentraliseres ved at det blir lagt til Statens institutt for folkehelse. Dermed har Sosial- og helsedepartementet sentralisert et statlig innsatsområde i en tid der Oslo har pressproblemer, mens Nord-Norge rammes av fraflytting.

Hvorfor kan ikke dette sekretariatet fortsatt ligge i Harstad?


Les hele debatten