Spørretimespørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til fiskeriministeren

Datert: 13.10.1998
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Gildeskål Forsøksstasjon A/S (GIFAS) har to FoU-konsesjoner i drift. Fiskeridirektoratet har avslått søknad om fornying av den ene konsesjonen, blant annet med bakgrunn i eierkonstellasjonen. Etter omstilling og nye eiere på plass er GIFAS i dag inne i en positiv utvikling. Imidlertid truer Fiskeridirektoratets beslutning hele fremtiden for GIFAS og Gildeskål som FoU-senter.

Kan vi nå forvente at statsråden tar initiativ i saken og trygger GIFAS’ fremtid?


Les hele debatten