Spørretimespørsmål fra Ågot Valle (SV) til barne- og familieministeren

Om forskjellsbehandling av kontantstøttemottakere med behov for sosialhjelp, ut fra hvilken kommune de er bosatt i

Datert: 15.10.1998
Besvart: 21.10.1998 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Regjeringa har stadfestet at kontantstøtte og sosialhjelp skal kunne regnes opp mot hverandre, og at det er opp til den enkelte kommune å bestemme dette. Fra Vennesla kommer nå melding om at man ser en mulighet for å bli kvitt enslige forsørgere som sosialhjelpsmottakere ved at de mottar kontantstøtte.

Mener statsråden at det er et rettferdig prinsipp at kontantstøttemottakere, som også har behov for sosialhjelp, skal kunne forskjellsbehandles ut fra hvilken kommune de er bosatt i?


Les hele debatten