Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruksministeren

Om å få redusert antallet branner i driftsbygninger hvor dyr omkommer

Datert: 15.10.1998
Besvart: 21.10.1998 av landbruksminister Kåre Gjønnes

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Det har i den senere tid vært forholdsvis mange branner i driftsbygninger hvor dyr har omkommet.

Hva kan statsråden gjøre for å redusere dette antallet?


Les hele debatten