Spørretimespørsmål fra Karin Andersen (SV) til barne- og familieministeren

Om kvalitetskrav og stabilitet i barnetilsynsordninger, og vurderingen av barnehager opp mot praktikanter

Datert: 16.10.1998
Besvart: 21.10.1998 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): I et intervju i Dagbladet 10. oktober 1998 uttaler statsråden på spørsmål om ikke barnehager er mer stabilt enn praktikanter, at: "Det er foreldrene som skal være stabiliteten i barnas liv."

Mener statsråden det er uviktig med kvalitetskrav og stabilitet i barnetilsynsordningen og at staten ikke skal ta slike hensyn i sin politikk og bidra til å gjøre de beste ordningene tilgjengelige og rimligst?


Les hele debatten