Spørretimespørsmål fra Tor Nymo (Sp) til miljøvernministeren

Om å vurdere kvotejakt på oter i Troms og Nordland for å få redusert skader i oppdrettsanlegg og på lokale laksestammer

Datert: 21.10.1998
Besvart: 28.10.1998 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Tor Nymo (Sp)

Spørsmål

Tor Nymo (Sp): Oterbestanden har i enkelte vassdrag i Troms og Nordland nå blitt så stor at det har medført omfattende predasjon på anadrome fiskeslag som går opp i elvene for å gyte. Dette har i første rekke gått ut over enkelte lokale laksestammer. Oteren har også gjort noe skade i oppdrettsanlegg langs kysten.

Vil statsråden vurdere å innføre kvotejakt på oter i Troms og Nordland slik at skader som følge av en for stor bestand kan bli redusert?


Les hele debatten