Spørretimespørsmål fra Jan Johnsen (H) til nærings- og handelsministeren

Om å omgjøre utkastet til forskrift om etablererprøve for styrere av serveringssteder, slik at IT-løsninger kan tas i bruk og kommunene spares for utgifter og byråkrati

Datert: 21.10.1998
Besvart: 28.10.1998 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Jan Johnsen (H)

Spørsmål

Jan Johnsen (H): Utkastet til forskrift om etablererprøve for styrere av serveringssteder pålegger den enkelte kommune unødige kostnader. Hver kommune må avholde prøve, utstede eksamensbevis og opprette etablerer-register. Hadde IT-baserte løsninger vært valgt kunne prøvene blitt utarbeidet sentralt, svarene avlest maskinelt og registeret gjort landsdekkende.

Vil statsråden gjøre om utkastet slik at IT-løsninger kan tas i bruk, registeret bli mer anvendelig og kommunene spares for økte utgifter og et betydelig byråkrati?


Les hele debatten