Spørretimespørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til nærings- og handelsministeren

Om norske myndigheters fremtidige kontroll over våpensalg når Raufoss ASA fusjonerer med svenske Celsius AB og finske Patria Industrier Oy til Nammo AS

Datert: 02.10.1998
Besvart: 28.10.1998 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Raufoss ASA fusjonerer i disse dager med Celsius AB i Sverige og Patria Industrier Oy i Finland til selskapet Nammo. Det nye selskapet vil bli en betydelig aktør når det gjelder produksjon og salg av missiler, håndvåpenammunisjon, artilleri og panservern.

Mener statsråden at norske myndigheter i fremtiden vil ha like god kontroll over våpensalg som vi i dag har, og hvis fusjonen endelig er godkjent, hvordan vurderer statsråden eventuell utflagging for deler av produksjonen ved en slik fusjon?


Les hele debatten