Spørretimespørsmål fra Erik Solheim (SV) til utenriksministeren

Om å legge press på Namibia og Zimbabwe til å trekke seg ut av borgerkrigen i Kongo, og hva Norge vil gjøre for å finne en fredelig løsning

Datert: 22.10.1998
Besvart: 28.10.1998 av utenriksminister Knut Vollebæk

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV): Borgerkrigen i Kongo truer med å destabilisere store deler av det afrikanske kontinentet. Namibia og Zimbabwe har sendt regulære tropper trass i at disse landene ikke har noen sikkerhetsinteresser i Kongo. De truer nå med å ytterligere forsterke sin krigføring.

Hva vil Norge gjøre for å legge press på Namibia og Zimbabwe til å trekke seg ut av Kongo og finne en fredelig løsning på konflikten?


Les hele debatten