Spørretimespørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til finansministeren

Om rammevilkårene for trelastbransjen, der usikkerhet er skapt bl.a. pga. konjunkturavgiften, høy rente, valutauro og mindre innenlands aktivitet

Datert: 23.10.1998
Besvart: 28.10.1998 av finansminister Gudmund Restad

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): Høy rente, valutauro, mindre innenlands aktivitet, mer papirarbeid og lengre saksbehandlingstid etter de nye bestemmelsene i Plan- og bygningsloven skaper usikkerhet og manglende inntjening i trelastbransjen. Usikkerheten om virkningen av konjunkturavgiften virker i samme retning.

På hvilken måte vil statsråden gjenopprette tilliten i bransjen, slik at en av våre viktigste eksportnæringer kan føle at de arbeider under forutsigbare rammebetingelser?


Les hele debatten