Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til helseministeren

Om feilmedisinering og for dårleg kontroll med og opplysning om bruken av medisinar, eit aukande problem som i stor grad rammar dei eldre

Datert: 29.10.1998
Besvart: 04.11.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): Feilmedisinering og for liten kontroll og opplysning av bruken av medisinar er eit aukande problem. Feil bruk av medisin rammar i stor grad dei eldre og kan medføre ein dårlegare livskvalitet med angst, depresjon, søvnløyse og uro.

Korleis meiner statsråden at vi kan få til ein betre kontroll av medisinbruken?


Les hele debatten