Spørretimespørsmål fra Astrid Marie Nistad (A) til olje- og energiministeren

Om grunnen til at Statnett SF vil auke nettariffane med 40 pst. frå og med 1999

Datert: 02.11.1998
Besvart: 18.11.1998 av olje- og energiminister Marit Arnstad

Astrid Marie Nistad (A)

Spørsmål

Astrid Marie Nistad (A): Gjennom NRK radio måndag 2. november 1998 vart det kjent at Statnett SF vil auke nettariffane med 40 pst. frå og med 1999, og at NVE hadde godkjent dei nye tariffane.

Kva er grunnen til denne formidable prisauken?


Les hele debatten