Muntlig spørsmål fra Erik Solheim (SV) til miljøvernministeren

Om å gå inn for et tak på hvor mye av industrilandenes kvoter for klimagassutslipp som kan tas ut utenlands

Datert: 28.10.1998
Besvart: 28.10.1998 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV):


Les hele debatten