Muntlig spørsmål fra Ansgar Gabrielsen (H) til fiskeriministeren

Om konsekvensene av et eventuelt norsk veto mot veterinærdirektivet, som vil åpne for grensekontroll av opp imot 50 pst. av norsk fisk

Datert: 28.10.1998
Besvart: 28.10.1998 av fiskeriminister Peter Angelsen

Ansgar Gabrielsen (H)

Spørsmål

Ansgar Gabrielsen (H):


Les hele debatten