Spørretimespørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til statsministeren

Om statsråd Queseth Haarstads uttalelse i Nordisk Råd om samarbeid med Sverige om skytefelt, i lys av Regjeringens nei til slikt samarbeid i St.meld 11 (1998-99)

Datert: 12.11.1998
Besvart: 18.11.1998 av statsminister Kjell Magne Bondevik

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): I St.meld. nr. 11 (1998-99) begrunner Regjeringen sitt nei til samarbeide med Sverige om skytefelt med beredskapshensyn og sikkerhetspolitiske vurderinger og "finner det ikke forsvarlig" å gjøre Det norske forsvar avhengig av fremmed lands territorium. I Nordisk Råd 11. november 1998 sier statsråd Queseth Haarstad at "det måtte vel gå an for disse to landene, selv om vi har forskjellig tilknytning til NATO, å bruke felles øvingsfelt".

Er det forsvars- eller kommunal- og regionalministeren som står for Regjeringens syn?


Les hele debatten