Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til fiskeriministeren

Om å ta hensyn til økningen i selbestanden i Oslofjorden og anbefale en betydelig økt fellingskvote for 1999

Datert: 12.11.1998
Besvart: 18.11.1998 av fiskeriminister Peter Angelsen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Selbestanden i Oslofjorden har økt sterkt på få år med redusert fiskebestand i samme periode. I fjor ble det gitt fellingstillatelse for 15 sel langs Østfoldkysten. Indre Oslofjord Fiskerlag foretar nå en bestandsregistrering og anslår den totale selbestanden i dette området til 2000 dyr. Laget mener det fra bestandsmessige forhold er forsvarlig å foreta en reduksjon med inntil 200 dyr.

Vil man ta hensyn til økningen i selbestanden og anbefale en betydelig økning av fellingskvoten for neste år?


Les hele debatten