Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til nærings- og handelsministeren

Om retningslinjer for hvilke sertifikater som kan løses ut etter endt skoleår ved Nordland Fiskerifagskole på Gravdal

Datert: 12.11.1998
Besvart: 18.11.1998 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Jeg er blitt kjent med at klasse TF1F ved Nordland Fiskerifagskole på Gravdal har hatt kontakt med Sjøfartsdirektoratet for å få svar på en del spørsmål angående retningslinjer for hvilke sertifikater de kan løse ut etter endt skoleår. Det har enda ikke, to måneder etter skolestart, lyktes dem å få klare svar. Et minstekrav når en utdanning settes i gang, må da være at retningslinjene er klare.

Finnes det slike retningslinjer, hvis ikke, når er det meningen at disse skal foreligge?


Les hele debatten