Spørretimespørsmål fra Tore Nordtun (A) til finansministeren

Om å utvide vrakpantordningen til også å gjelde større kjøretøy, eksempelvis busser

Datert: 16.11.1998
Besvart: 16.12.1998 av finansminister Gudmund Restad

Tore Nordtun (A)

Spørsmål

Tore Nordtun (A): Stortinget har fastsatt en vrakpantordning for personbiler for å stimulere til innlevering av utrangerte kjøretøy.

Vil statsråden vurdere å utvide vrakpantordningen til også å gjelde større kjøretøy, eksempelvis busser?


Les hele debatten