Muntlig spørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til utenriksministeren

Om mulighetene for politisk å oppnå avtaler med EU på det økonomiske og monetære området som bedre sikrer stabilitet i norsk økonomisk politikk

Datert: 04.11.1998
Besvart: 04.11.1998 av utenriksminister Knut Vollebæk

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H):


Les hele debatten