Spørretimespørsmål fra Inger Lise Husøy (A) til forsvarsministeren

Om lojal oppfølging av Stortingets vedtak om å lokalisere HV-distrikt 11 til Setnesmoen ved Åndalsnes, i lys av at flyttingen utsettes til 2005

Datert: 25.11.1998
Besvart: 16.12.1998 av forsvarsminister Dag Jostein Fjærvoll

Inger Lise Husøy (A)

Spørsmål

Inger Lise Husøy (A): Stortinget har vedtatt å lokalisere HV-distrikt 11 til Setnesmoen ved Åndalsnes. Dette skulle gjennomføres sist sommer. Stortingsvedtaket er ikke lojalt fulgt opp, blant annet fordi Forsvarets Overkommando har lagt nye forutsetninger til grunn som utsetter flyttingen til år 2005.

Hva vil statsråden gjøre for at Stortingets vedtak lojalt blir fulgt opp?


Les hele debatten