Spørretimespørsmål fra Torny Pedersen (A) til miljøvernministeren

Om en forsvarlig håndtering av kondemnerte sjøkabler, da det ifølge Alcatel STK ASA utenfor norskekysten bl.a. finnes 600-800 kraftkabler som er modne for opptak

Datert: 27.11.1998
Besvart: 16.12.1998 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Torny Pedersen (A)

Spørsmål

Torny Pedersen (A): I Norge gjøres det en god del for å bekjempe forurensning på land. Vi vet at i sjøen utenfor norskekysten ligger det mange forurensningskilder. Ifølge Alcatel STK ASA finnes det blant annet mellom 600-800 kraftkabler som er modne for opptak. Omgivelsene tærer gradvis på kablene og vi får miljøfarlige utslipp.

Ser statsråden på dette som et problem, og hva vil statsråden gjøre for at kondemnerte sjøkabler blir tatt hånd om på en forsvarlig måte?


Les hele debatten