Spørretimespørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til helseministeren

Om at Rådet for psykisk helse m.fl. har fått avslag på søknad om midler til en forebyggingskampanje om verdier og idealdyrking, herunder et skoleprosjekt om spiseforstyrrelser. (Trukket tilbake)

Datert: 30.11.1998
Spørsmålet er trukket tilbake

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Rådet for psykisk helse med flere har fått avslag på søknad om midler til en forebyggingskampanje om verdier og idealdyrking, herunder et skoleprosjekt om spiseforstyrrelser. Målgruppene vil være ungdom i alderen 12-15 år, samt "påvirkermiljøene" som trend- og motemagasiner, modellbyråer og reklamebransjen.

Mener ikke statsråden at en slik kampanje vil ha en viktig forebyggende verdi for barn og unge som står i fare for å utvikle en spiseforstyrrelse, og kan være med på at flere unge kan søke hjelp?


Les hele debatten