Spørretimespørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til justisministeren

Om de mange strenge reglene som gjelder for avholdelse av lotterier, selve grunnsteinen i ideelle organisasjoners arbeid

Datert: 10.12.1998
Besvart: 16.12.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Lotteriloven av 1995 medførte en kraftig innskjerpelse av kravene til avholdelse av lotterier, selve grunnstenen i ideelle organisasjoners arbeid. Det kreves i dag normalt polititillatelse for eksempelvis å legge ut en loddbok i den lokale landhandel. Det er som hovedregel forbudt for barn under 15 år å selge lodd. I tillegg gjelder en rekke strenge regler. Norske Kvinners Sanitetsforening opplyser at loven truer virksomheten i mange lokalforeninger.

Hva vil statsråden gjøre for å rette på forholdene?


Les hele debatten