Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til justisministeren

Om å innføre en minstestraff eller et gebyr for butikktyverier, da forskjellene politidistriktene imellom på hvordan det reageres, er svært store

Datert: 10.12.1998
Besvart: 16.12.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): I den søte juletid stjeler folk som ravner i butikkene. Meldinger om naskerier kommer fra hele landet og skaper problemer for varehandelen. I Fredrikstad har antallet butikktyverier økt med 60 pst. siste året. Det er svært store forskjeller mellom politidistriktene hvordan det reageres på butikktyverier.

Vil statsråden gå inn for å innføre en minstestraff eller et gebyr for denne typen kriminell handling?


Les hele debatten