Spørretimespørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om utdanningstilbud og kvalifiseringstiltak for enslige forsørgere som går ut av perioden med overgangsstønad

Datert: 10.12.1998
Besvart: 16.12.1998 av arbeids- og administrasjonsminister Eldbjørg Løwer

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Mange enslige forsørgere trenger utdanningstilbud tilpasset livssituasjonen for å komme i jobb. Arbeidsmarkedsetaten har ansvar for å gi et tilbud og mange steder er tilbud etablert.

Mener statsråden at det er nødvendig å ta spesielle hensyn til denne gruppen, både når det gjelder lengde og omfang på tiltak, og kan statsråden love tiltak og kvalifisering til enslige forsørgere som går ut av perioden med overgangsstønad?


Les hele debatten