Spørretimespørsmål fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A) til kulturministeren

Om at Jærradioen har vorte pålagt å gje Jæren Misjonsradio sendetid langt utover den sendetida misjonsradioen har hatt før

Datert: 11.12.1998
Besvart: 16.12.1998 av kulturminister Anne Enger

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A)

Spørsmål

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A): Jærradioen har av Kulturdepartementet vorte pålagt å gje Jæren Misjonsradio sendetid i konsesjonsområde 61 som går langt ut over den sendetida misjonsradioen har hatt før.

Meiner statsråden at denne avgjerda er i tråd med Stortinget sine føresetnader då dei handsama St.meld. nr. 31 (1994-95)?


Les hele debatten